25.3.2019

Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille

Tänä keväänä ratkaistaan Suomen suunta.

Tänä keväänä voimme kitkeä eriarvoisuutta ja nostaa ihmisiä köyhyydestä, ottaa niskalenkin ilmastonmuutoksesta ja luoda uutta työtä panostamalla osaamiseen.

Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta on huolissaan eriarvoistumisesta. Eriarvoisuus näkyy ongelmien kasautumisena ja periytyvänä köyhyytenä. Miljardiveronkevennyksistä hyötyvät rikkaimmat, sosiaaliturvaleikkauksista kärsivät pienituloiset. Pienituloisimmat jäivät ansiokehityksestä jälkeen, ja suurituloisimpien ansiot kasvavat muita nopeammin.

Sipilän Suomessa kasvun hedelmät ovat menneet harvoille ja iso osa kansasta tiputettu kelkasta. Leikkauspolitiikka on ollut tuhoisaa pienituloisille suomalaisille, lapsiperheille, työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille.

Koulutuksesta ja tutkimuksesta on leikattu. Etuuksia on jäädytetty ja leikattu. Työttömien lapset petettiin viemällä tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen, työntekijät pakottamalla AY-liike kiky-sopimukseen.

Aktiivimallilla leikataan työmarkkinatukea, jos työtä ei saa. Massaleikkuriin on joutunut työkyvyttömiä ja pitkäaikaissairaita. Työttömiä rangaistaan siitä, ettei työtä löydy, ja pitkäaikaissairaita siitä, että he eivät tule terveiksi.

Vaikka taloudella menee paremmin, tuhoisia leikkauksia ei ole peruttu.

Elämme yhdessä maailman vauraimmista maista. Siitä huolimatta kokemus köyhyydestä on monelle jokapäiväistä. Niukkuuden kanssa kamppailevat opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät, myös monet työssäkäyvät.

Perhetaustan ja oppimistulosten välinen yhteys kasvaa Suomen kouluissa OECD-maista nopeimmin. Köyhyys periytyy, ja lapsuudessa koettu köyhyys voi vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen. Köyhissä perheissä elää 150 000 lasta.

Monen eläke ei riitä inhimilliseen elämään. Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat Suomessa pohjoismaiden korkeimpia, ja sadat tuhannet asiakasmaksut joutuvat vuosittain ulosottoon. Hoitojonot venyvät julkisella ja asiakasmaksut kasaantuvat. Viime vuonna jo 379 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä.

Politiikassa on aina vaihtoehtoja.

Ensi vaalikaudella tasa-arvon lisäämisen tulee olla osa kaikkea politiikkaa. Oikeus luottaa tulevaisuuteen kuuluu kaikille, ei harvoille. Jokaista päätöstä tehdessä on kysyttävä, parantaako tämä varmasti myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia.

Sosiaaliturva on uudistettava. Riittämätöntä, monimutkaista ja nöyryyttävää sosiaaliturvaa on uudistettava köyhyyden vähentämiseksi, muuttuvaan työelämään sopivaksi ja lannistavan byrokratian purkamiseksi. Nykyisiä pirstaleisia etuuksia on yhdistettävä yhdeksi tasoltaan korkeammaksi perusturvaksi. Matkalla kohti perustuloa on toteutettava aito perustulokokeilu.

Eläkeläisköyhyyttä on torjuttava korottamalla takuu- ja kansaneläkettä. Köyhyyden vastustaminen edellyttää myös järkevää asuntopolitiikkaa kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi. Terveyskeskusmaksuista on luovuttava koko maassa, ja erilliset maksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi lääkkeille, terveyspalveluille ja matkakustannuksille.

Verotuksen progressiota on lisättävä, pääoma- ja ansiotulojen verotusta on yhtenäistettävä ja pääomaverotuksesta on tehtävä progressiivista. Aggressiivista verosuunnittelua on rajoitettava ja verovälttelyä ja harmaata taloutta kitkettävä.

Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä korottamalla yksinhuoltajien lapsilisää ja turvaamalla lapsilisät myös toimeentulotukea saaville. Tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatuksen on palautettava ja esiopetus ulotettava viisivuotiaisiin. Varhaiskasvatuksen laatua on kehitettävä pienentämällä ryhmäkokoja.

Oppivelvollisuusikää on pidennettävä 18 vuoteen ja ulotettavaa toiselle asteelle. Koulutuksesta on tehtävä aidosti maksutonta oppimateriaalien maksuttomuudella.

Suomi menestyy osaamisella, ei matalapalkkatyöllä. Pitkäaikaistyöttömille on taattava oikeus työhön. Palkkatuen käyttöä yrityksissä on helpotettava, ja työttömien omaehtoinen opiskelu mahdollistettava. Aktiivimalli on peruttava ja työvoimapoliittisista karensseista luovuttava.

Vasemmistoliitto haluaa Suomen, jossa ilmastonmuutosta torjutaan päättäväisesti.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka, joka vaikuttaa elinoloihin kaikkialla maailmassa. Mikäli lämpenemistä ei onnistuta rajoittamaan puoleentoista asteeseen, seurauksena on inhimillistä hätää ja pakolaisuutta ympäri maailman.

Ilmastonmuutoksen vakavuus ja tarvittavien vastausten mittaluokka on sisäistettävä ja tunnustettava läpi puoluekentän. Vasemmistoliitossa näin on tehty, ja se näkyy vaatimustasossa. Kaikissa puolueissa näin ei valitettavasti ole.

Jos emme tee mitään, ilmastonmuutos iskee pahiten niihin, joilla on vähiten. Rikkaimmat pärjäävät kyllä. Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on varmistettava sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kustannuksia on verotuksella ohjattava erityisesti suurituloisille, pienituloisia on tuettava vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.

Kevät tuo toivoa. Tänä keväänä käännetään Suomen suunta. Tänä keväänä tehdään oikeudenmukaista Suomea – kaikille, ei harvoille.

%d bloggaajaa tykkää tästä: