25.2.2021

Sosiaaliturvauudistuksessa tarvitaan rohkeutta katsoa tulevaisuuteen

Sosiaaliturvauudistuksen seminaarissa kysyttiin tiistaina, miten ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittamista pitäisi kehittää.

Elämä tuo eteemme monenlaisia tilanteita, joita on pyritty tasoittamaan niitä varten kohdennetuilla etuuksilla ja palveluilla. Työelämän rakenteiden ja yhteiskunnallisten muutosten myötä kehittynyt sosiaaliturva näyttäytyy kuitenkin yhä useamman silmissä sekavana ja epäoikeudenmukaisena.

Yhä useampi saattaa toimia samanaikaisesti tai vuorotellen palkansaajan, yrittäjän ja opiskelijan rooleissa. Eri roolien erottaminen toisistaan voi nyky-yhteiskunnassa olla vaikeaa.

Monimutkaisempien elämäntilanteiden myötä nykyinen syyperusteinen ja vastikkeellinen sosiaaliturvajärjestelmä tuottaa monille tarpeetonta epävarmuutta ja byrokratialoukkuja.

Siksi vasemmisto edistää perustuloajattelua.

On syytä pohtia, voiko syyperusteinen etuusjärjestelmämme vastata tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti alati muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Voimme kehittää ja tilkitä nykyistä järjestelmäämme eri tavoilla, mutta jossain vaiheessa myös tarve perusteellisempaan järjestelmäuudistukseen on tunnustettava.

Toisinaan esitetään, että syyperusteista järjestelmää tarvitaan ennen kaikkea kannustavuuden vuoksi. Kuitenkin juuri kaikkein ehdollisimmat tuet saattavat johtaa siihen, että ihmiset välttelevät lyhyiden työkeikkojen vastaanottamista.

Toisaalta sosiaaliturvajärjestelmästä käytävä keskustelu kulkeutuu nykyään liian usein ainoastaan keskusteluksi työnteon kannustavuudesta. Sosiaaliturvajärjestelmän pitää olla kannustava, mutta se on ennen kaikkea olemassa turvatakseen ihmisten toimeentuloa ja yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Etuusjärjestelmämme tulisi olla aiempaa joustavampi ja universaalimpi. Käydessämme keskustelua sosiaaliturvajärjestelmän perusteista, on meillä oltava rohkeutta katsoa tulevaisuuteen ja ohjata kehitystä vastaamaan yhteiskunnallisiin megatrendeihin.

Sosiaaliturvauudistuksen kokousmateriaalit ja seminaarien tallenteet löytyvät verkosta www.stm.fi/sosiaaliturvauudistus

Julkaistu Kansan Uutisissa helmikuussa 2021

%d bloggaajaa tykkää tästä: