29.9.2022

Tasa-arvotekoja kaivataan etenkin työelämään

“Tasa-arvo vaatii tekoja”, sanotaan. Vaikeaa olla enempää samaa mieltä. Toisaalta liian usein puheet jäävät vain puheen tasolle. Kuluvalla hallituskaudella olemme osoittaneet, että hallitus sitoutuu monin tavoin tasa-arvon edistämiseen ja tekee sen eteen myös konkreettisia tekoja.

Tänä syksynä syntyneet vauvat ovat ensimmäisiä, jotka pääsevät nauttimaan perhevapaauudistuksen mahdollistamasta tasa-arvoisemmasta vanhemmuudesta. Uudistus kannustaa isiä käyttämään heille kiintiöityjä vapaita, joka paitsi parantaa synnytysikäisten naisten työmarkkina-asemaa, myös vahvistaa isien mahdollisuuksia osallistua vauvan arkeen. Ansiosidonnaisten perhevapaiden pidentymisen myötä uudistus lisäksi parantaa lapsiperheiden taloudellisesta asemaa.

Myös oppivelvollisuuden laajentaminen lukioihin ja ammatillisiin opintoihin edistää tasa-arvoa. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa on enemmän miehiä kuin naisia, ja tiedämme, että nykypäivän työelämässä on vaikeaa pärjätä ilman yleissivistävää tai ammattiin valmistavaa koulutusta. Lisäksi uudistuksen myötä toteutunut oppimateriaalien ja työvälineiden maksuttomuus parantaa opiskelevien nuorten perheiden taloudellista asemaa.

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen suostumukseen perustuvaksi vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Uudistuksen viesti on selkeä: vain kyllä tarkoittaa kyllä. Tasa-arvo tarkoittaa myös jokaisen oikeutta oman seksuaalisuuden ja sukupuolisen identiteetin ilmaisemiseen. Tähän ihmisoikeuskysymykseen hallitus tulee pureutumaan uudistamalla translakia vielä tällä hallituskaudella.

Kuten sanottu, tasa-arvo on tekoja. Työelämä on myös sellainen yhteiskunnan linnake, jossa on paljon tasa-arvotyötä tehtävänä. Samasta ja samanarvoisesta työstä on saatava sama palkka, mutta palkka-avoimuuden puuttuessa on mahdotonta arvioida sen toteutumista. On pettymys, että lakimuutoksen valmistelun kerrottiin keskeytyneen, mutta toivon, että neuvotteluilla löydetään mahdollisuus edistää tavoitetta.

Työelämä on täynnä tasa-arvokysymyksiä. On esimerkiksi tärkeää selvittää, miten paikallinen sopiminen vaikuttaa eri sukupuoliin ja heidän työmarkkina-asemaansa. Monet ammatit ovat yhä hyvin sukupuolittuneita, ja eri toimialojen työntekijöillä on hyvin erilaiset mahdollisuudet sopia palkkauksesta sekä työehdoista työnantajan kanssa.

Tasa-arvon edistämiseksi on tehty paljon hyvää työtä, mutta työsarkaa riittää. Ihmisten elämässä ja mahdollisuuksissa sukupuoli risteää monien tekijöiden, kuten iän, ammatin ja tulotason kanssa. On tärkeää tunnistaa, että meillä on sekä matalasti koulutettuja ja huonosti voivia miehiä että hyvin toimeentulevia naisia. Samoin meillä on palkkakuopassa rämpiviä naisia, siinä missä miehet kasaavat useammin varallisuuttaan pääomatulojen avulla. Siksi meidän tulee tunnistaa tämä elämän moninaisuus ja tehdä laajaa työtä tasa-arvon toteutumisen eteen.

 

Aino-Kaisa Pekonen, kansanedustaja (vas.)

Riihimäki

 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Itä-Hämeessä 29. syyskuuta 2022.

%d bloggaajaa tykkää tästä: