12.10.2022

Jokaisen omaishoitajan tie omaishoitajaksi on omanlaisensa

Arvoisat omaishoitajat, hyvä kokousväki,

Lämmin kiitos kutsusta saapua tänne Hämeenlinnan Aulangolle puheenjohtamaan syyskokoustanne – tämä on suuri kunnia!

Jokaisen omaishoitajan tie omaishoitajaksi on omanlaisensa. Toiselle omaishoitajuus tulee yllättäen ja odottamatta, kun taas toinen voi ajautua siihen vuosien kuluessa lähes huomaamatta. Ja moni aikuinen lapsi kantaa vastuuta muualla asuvan omaisensa hoivasta, ilman että voidaan puhua varsinaisesti omaishoidosta.

Koska omaishoitajien taustat ja tilanteet ovat erilaisia, lienee meillä myös paljon sellaisia omaishoitajia, jotka eivät tunnista tilannettaan. Tällöin omaishoitajille tarkoitetut tuet ja muut palvelut jäävät herkästi hakematta.

 

Usein juhlapuheissa omaishoidosta ja omaishoitajista puhutaan kauniisti ja omaishoitajina toimivia ihmisiä kiitellään.

Mutta pelkät kauniit sanat eivät riitä. Niin valtakunnan tasolla kuin hyvinvointialueillakin tarvitaan tekoja ja panostuksia, jotta omaishoitajat jaksavat arjessaan. Ilman omaishoitajia tämä yhteiskunta ei pyöri.

Oma toiveeni on se, että jokainen toimii omaishoitajana omasta tahdostaan – samalla heille tulee tarjota kaikki tarvittavat tuki, jotta he pystyvät hoitamaan omaisistaan huolehtien samalla myös omasta jaksamisestaan.

Pidänkin aivan keskeisenä sitä, että saamme omaishoidontuen kokonaisuutta kehitettyä ja parannettua niin, että jokaisella on mahdollisuus jäädä hoitamaan omaistaan tilanteen niin vaatiessa.

Samalla pidän tärkeänä sitä, että julkinen valta kantaa lopulta vastuuta yhteisesti jokaisesta ihmisestä. Perustuslakimme takaa oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon jokaiselle, joka ei sitä pysty itse ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi hankkimaan.

 

Hyvät kuulijat,

Oma puolueeni vasemmistoliitto teki omaishoitajien tilannetta koskevan avauksen vuosi sitten. Vaadimme silloin palkkioiden korottamista 20%:lla, omaishoidon kansallisen kriteeristön laatimista sekä omaishoidon tuen tekemistä subjektiiviseksi oikeudeksi.

Tällä hetkellä käytännöt ovat hyvin kirjavia ja erilaisia ympäri Suomea, kuten hyvin tiedätte. Kunnat vastaavat itse omaishoidon tuen luokittelusta, palkkion määrästä ja myöntämisen kriteereistä. Alueellisten erojen vuoksi omaishoitajina toimivat ihmiset ovat paikoitellen hyvin eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden.

Ensi vuoden alusta lähtien omaishoidon tuen palkkioluokkien määrästä ja myöntämiskriteereitä päätetään kuntien sijaan hyvinvointialueilla.

Tällä aikataululla yhtenäiset käytännöt takaavaa lainsäädäntöä ei enää ehditä tehdä, mutta silti käytössämme on keinoja. Pidän tärkeänä, että jokaisella hyvinvointialueella otetaan käyttöön THL:n laatima kansallinen ehdotus omaishoidon tuen myöntämisperusteista. Ehdotusta soveltamalla pystymme edistämään omaishoitajien yhdenvertaista kohtelua koko maassa.

Tulevaisuudessa ehdotuksen sisältöjä olisi toki kirjattava lakiin saakka. Samalla pitäisi turvata, että omaishoidontuki olisi myöntämiskriteereiden täyttyessä subjektiivinen oikeus, eikä sidoksissa hyvinvointialueiden taloudelliseen tilanteeseen.

 

Hyvät ystävät,

Te omaishoitajat teette äärimmäisen arvokasta työtä ja haluan lausua kiitokseni teille. Kuitenkin kuten jo totesin, pelkät kauniit sanat ja kiitokset eivät riitä.

Tarvitsemme vertaistukea ja nähdyksi tulemista, tarvitsemme vahvaa edunvalvontaa – kuten omaishoitajaliitto väsymättä tekee – ja tarvitsemme myös poliittisia päätöksiä. Asiat muuttuvat vain tekojen ja päätösten kautta.

Ennen kuin siirrymme kokouksen asialistaan, haluan toivottaa teille sylikaupalla jaksamista arjessanne ja samalla totean, että te olette mukana viemässä eteenpäin tärkeitä asioita yhdessä päättäjien kanssa.

 

Puhe omaishoitajaliiton syyskokouksessa 12. lokakuuta 2022

%d bloggaajaa tykkää tästä: