23.10.2019

Nyt vahvistetaan hyvinvointivaltiota

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman nimi on ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Se tavoittelee hyvinvointivaltion uudistamista ja vahvistamista.

Tavoitteenamme on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Sosiaalinen kestävyys on sitä, että kannamme vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Suomessa jokainen ihminen on saman arvoinen ja jokaisesta pidetään huolta.

Korkea työllisyysaste, riittävä toimeentulo, hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus ovat perusta joiden varaan parempi tulevaisuus rakentuu.

Hallitus onkin jo tehnyt hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä laajalla rintamalla. Leikkaamisen aika on ohi ja nyt panostamme muun muassa perusturvaan, osaamiseen, raidehankkeisiin ja työllisyyteen. Ensi vuoden budjetti kasvattaa tuloja 70 % väestöstä, kaventaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä.

Ministerivastuulleni kuuluvien etuisuuksien osalta teemme lukuisia tasokorotuksia vuoden 2020 alusta alkaen. Monia perusturvaetuuksia kuten työttömän peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja vanhempainpäivärahaa korotetaan 20 eurolla. Kansaneläkettä korotetaan 34 eurolla ja takuueläkettä 50 eurolla. Perhe-etuuksiin erityisesti yksinhuoltajille tulee myös korotuksia. Viime hallituskauden tapaan etuisuuksien indeksileikkauksia ei enää tehdä.

Erityisen iloinen olen siitä, että tämä hallitus purkaa epäoikeudenmukaisen aktiivimallin. Tämä parantaa osaltaan myös työttömien perusturvaa, kun aktiivimallin leikkuri ei enää vähennä jatkossa korvauksen määrää keneltäkään.

Aktiivimallin purkamisessa ei ole kyse työllisyydestä vaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien kansalaisten toimeentulosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Sosiaaliturvajärjestelmää kannattaa nyt kehittää nykyistä selkeämpään, ymmärrettävämpään ja joustavampaan suuntaan sen sijaan, että rakentaisimme uusia leikkureita. Byrokratialoukkujen purkamisella sekä etuuksien ja palveluiden paremmalla yhteensovittamisella myös työllisyyttä voidaan edistää sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Käynnistämme tässä hengessä nyt syksyllä laajemman ja pidempään kestävän sosiaaliturvan uudistuksen. Uudistus on niin iso, ettei sitä kannata tehdä kerralla yhdessä hallituskaudessa. Parlamentaarisessa komiteassa tätä isoa uudistusta voidaan tehdä rauhassa ja toteutusta vaiheistaen.

Myös perhevapaat on tarkoitus uudistaa hallituskauden alkutaipaleella. Tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia, vanhempien hoitovastuiden tasaisempaa jakautumista sekä pienentää sukupuolten välisiä palkkaeroja. Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, myös monimuotoisia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot.

Työhyvinvointiin olemme panostamassa muun muassa työkykyohjelmalla, työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla sekä lisäämällä työsuojelun resursseja. Jokaisen työikäisen työkyvystä on pidettävä huolta, olipa hän työssä tai työttömänä.

Nyt on jälleen aika hyvinvointivaltion vahvistamiselle.

Itä-Hämeen lehti lokakuu 2019

%d bloggaajaa tykkää tästä: